Tevredenheid bij de leden

Begin december hebben alle leden de mogelijkheid gekregen om mee te doen aan een proef-enquete , waarbij de tevredenheid en loyaliteit Players-1st_sh_RGB_165px golfclub de compagniewerd gevraagd over alle aspecten van onze golfclub. Aan deze enquete hebben bijna 400 leden meegedaan, een geweldig aantal en dat in de decembermaand.

Op basis van onze deelname krijgen we inzicht in dit structurele zogeheten ‘spelervolgvolgsysteem’. Een systeem dat individuele golfbanen- en clubs helpt om leden te behouden én aan te trekken en om de inkomsten te verhogen.De resultaten elders zijn verrassend goed.

Alle leden die hun medewerking hebben verleend, willen we hartelijk dankzeggen daarvoor! Voor zover men dat heeft aangegeven, zullen zij binnenkort worden benaderd op het deelgebied waarin zij een bijdrage willen verlenen.

Het bestuur heeft besloten zich positief en actief op te stellen, om een landelijke invoering via de NGF/NVG van dit systeem te bewerkstelligen. We houden u op de hoogte!

Het bestuur.