Zomereditie Neary

De redactie van uw clubblad bereidt momenteel de volgende editie voor. Indien u een (golf)ervaring of een mening betreffende een clubaangelegenheid wenst te delen met uw clubgenoten, dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet vóór woensdag  woensdag 13 juni  a.s. U kunt teksten in een Word-bestand aanleveren via neary@golfclubveendam.nl.

Eventuele digitale foto’s  graag 300 dpi groot en los meeleveren. (Dus niet in het Word-bestand plakken)

Zomerseditie  Neary in de maak

Aan de  (commissie) voorzitters e/o secretarissen

De redactie van uw clubblad bereidt momenteel de volgende editie voor. Indien u vanuit uw bestuur of commissie in de Neary mededelingen aan de leden wenst te doen, dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet voor woensdag  13 juni a.s.  U kunt teksten in een word-bestand aanleveren via neary@golfclubveendam.nl
Eventuele foto’s  graag 300 dpi groot en los meeleveren. (Dus niet in het Word-bestand plakken)

 

Met vriendelijke groet
De redactiecommissie