ALV

Aan: alle leden

Veendam, mei 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 mei 2018

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Hotel Parkzicht, Museumplein 3 9641 AD Veendam

 

Geacht clublid,

Het bestuur van Golfclub De Compagnie nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 mei 2018.

 

Agenda:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van november 2017 (bijlage op te vragen bij het secretariaat)

4 Mededelingen van het bestuur

5 Mededelingen van de manager

6 Jaarverslag 2017 ( bijlage op te vragen bij het secretariaat)

7 Jaarrekening 2017 (bijlage op te vragen bij het secretariaat)
– toelichting door de penningmeester
– advies Financiële Adviescommissie
– verslag Kascommissie
– vaststelling jaarrekening 2017

8 Rondvraag

Pauze

9 Presentaties:
– Geert Bijmolt : GEO= Bewustwording
Natuur en milieu op de golfbaan
– Gerrit Westers : De veranderende omgevingsfactoren in de golfwereld.

 

Het bestuur