Baanonderhoud Week 15

“Elk nadeel heb zn voordeel volgens JC”……met nul spelers op de baan (iedereen houdt zich geweldig goed aan het tijdelijk verbod!!!) geeft dit de kans voor de greenkeepers om veel werkzaamheden te doen op greens, tees en fairways.

Zo zijn na het prikken met 12 mm holle pennen, het verwijderen van de pluggen, het bezanden en inslepen van het zand, de greens deze week met graszaad ingezaaid en worden ’s nachts  beregend.  Met het prachtige weer groeit het gras op de greens volop zoals bijgaande foto (woensdag 8/4) van de pitching green laat zien.

De fairways zijn op de natte plekken met konische (cornetto vorm) pennen geprikt. Met het bezanden en inslepen gedurende deze week hopen we dat de natte en zachte plekken voor de komende tijd verdwenen zijn.

Op de tees word het mos bestreden en ook hier zaaien we momenteel graszaad in.

Voor de 1e (nieuwe) doorkijk op hole 6 is een bloemenmengsel besteld wat zo spoedig mogelijk wordt ingezaaid. Hopelijk kunnen we hier deze zomer nog van genieten.

Namens de baancommissie,

Douwe Kok