Berekenen WHS handicap

Bij De Compagnie heeft ongeveer 25% van de spelers meer dan 20 meetellende kaarten. Daar staat tegenover dat ongeveer de helft van de leden nog nooit een kaart ingeleverd heeft (en dus geen handicap heeft) of vanaf 2016 geen kaarten heeft geregistreerd. Voor de spelers van wie geen kaarten geladen kunnen worden, blijft de WHS handicap gelijk aan de huidige EGA handicap. Daarmee benadeel je jezelf omdat voor de rest van de spelers de WHS handicap vaak een paar punten hoger zal zijn dan hun huidige EGA handicap. Daarmee krijgen ze dus extra slagen in een (onderlinge) wedstrijd!

Bijzonderheden bij de transitie

Er zijn een aantal bijzonderheden te melden over de transitie van EGA naar WHS handicap.

Handicaps van ca. 32 – 54

Voor de beginnende golfers kan de overgang van het EGA systeem een grote schok zijn. In het EGA systeem konden handicaps tussen 54 tot 36 alleen maar dalen. Bij slechte scores stegen de handicaps dus niet.

In het WHS systeem worden alle handicaps op dezelfde manier behandeld. Handicaps kunnen dus stijgen tot boven de 36 en alle kaarten – goed en slecht – worden gebruikt om de WHS handicap te berekenen.

Dit betekent niet dat je slechter gaat spelen met het nieuwe systeem maar wel dat je handicap beter aansluit bij je spelniveau. Het voordeel is dat je (veel) meer slagen meekrijgt als je een kaart loopt! Het wordt dus weer makkelijker om een goede score te halen.

 

Ingeleverde 9 holes kaarten

Verschillende spelers hebben geprobeerd om met hun laatste 20 kaarten de nieuwe handicap uit te rekenen. Dat lukte niet goed bij 9 holes kaarten.

Bij de transitie zijn de 9 holes kaarten niet berekend met je EGA handicap maar met de WHS handicap van die dag, zoals de NGF die heeft berekend. Omdat die WHS handicap vaak 1 of 2 slagen extra geeft per 9 holes zal de berekende ABS dan 1 of 2 punten hoger zijn en daarmee ook het dagresultaat hoger zijn. Spelers die veel 9 holes kaarten hebben ingeleverd zullen dus “last” hebben van die extra slagen. Bij de spelers met single handicaps kan het effect ook de andere kant op gaan – als de WHS handicap lager wordt dan de EGA handicap.

Qualifying kaarten op de par-3 baan

Spelers die de par-3 baan gespeeld hebben met een qualifying kaart hebben zich vast wel eens afgevraagd waarom ze zo weinig slagen krijgen als je de par-3 baan speelt. Iemand met handicap 18 krijgt op de 18 holes baan van geel 22 slagen, op de par-3 baan slechts 4. Er is bijna niemand die op de par-3 baan regelmatig zijn handicap speelt.

Het blijkt dat Nederland samen met Spanje de enige landen zijn waar par-3 banen een Slope Rating (SR) enCourse Rating ( CR) hebben en waar dus qualifying kaarten gespeeld kunnen worden. Om de moeilijkheid van de par-3 baan te bepalen is de methodiek van de grote baan gebruikt. Die methode lijkt een te lage SR en CR op te leveren als je de ingeleverde kaarten bekijkt. Daarmee zijn gemiddelde scores op de par-3 baan dus relatief wat slechter dan scores op de grote baan.

Als bij de transitie veel 9 holes par-3 kaarten meegerekend zijn, heb je dus zowel last van de 9 holes berekening als het effect in dit stuk.

Vragen

Veel vragen worden beantwoord op de NGF website zie FAQ op Golf.nl. Zie voor meer info en details FAQ op Golf.nl.

Als je specifieke vragen hebt over je nieuwe handicap neem dan svp contact op met de Regel en handicap commissie via email whs@golfclubveendam.nl.