Bestuursleden voorgesteld

Nadere kennismaking met de nieuwe bestuursleden

Als nieuwe bestuursleden zijn in 2016 Jan Schut,Ciska Gerdes en Jacob van der Scheer benoemd.

Zij volgen de afgetreden leden Karst de Jonge,Jan Hollander en Marjan Hooijer op. Hieronder een nadere kennismaking met de bestuursleden;

 

 

Jan Schut

Jan heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd  met de voorzitter en enkele medebestuurders en draait momenteel volop mee in het bestuur. Hij is 16 jaar lid van de club en besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van zijn spel. Geen wonder dat hij regelmatig te vinden is op de  driving range en bij de overige oefenfaciliteiten. Wellicht herkent u hem hiervan.

De laatste jaren is zijn interesse ontwikkeld voor het onderhoud en het managen van de baan.

Binnen het bestuur vervult hij dan ook portefeuille ‘baan, gebouwen en de Marshall poule.’ De functie van baancommissaris blijft in handen van Karst de Jonge.

“De afgelopen tijd heeft het bestuur zijn ambities uitgesproken. Om die te kunnen realiseren hebben we elkaar nodig”, aldus Jan. “Mijn persoonlijke ambitie is om in overleg met de baancommissaris en de baancommissie de kosten en de kwaliteit van het baanonderhoud met elkaar in balans te brengen. Uiteraard wil ik voor de leden het aanspreekpunt zijn om deze ambities waar te maken.”

Mocht u vragen aangaande Jans portefeuille hebben of ideeën willen aandragen, dan kunt u contact met hem opnemen via jan-schut@netvisit.nl.

 

Ciska Gerdes

Ciska is in 2007 lid geworden en speelt momenteel handicap 20.3. “Ik ben bang dat mijn handicap niet veel lager zal worden ondanks de bezielende lessen van Wouter Oosting en Albert van Kasteel tijdens de Golf Actief cursus. Golf blijft een moeilijk spel”,vindt ze.

Naast eega,3 kinderen,2 kleinkinderen en hobby’s blijft er nog genoeg tijd over voor vrijwilligerswerk. Binnen de club is zij actief in de damescommissie en maakt zij deel uit van de redactie van de Neary.

 

Ciska behaalde haar doctoraal examen Nederlands aan de R.U.G., om daarna een carrière op te bouwen in het Volwassenenonderwijs als docent en later in diverse directiefuncties. Haar laatste functie was regiomanager N/M Drenthe van het ROC  Drenthe College.

“Toen ik benaderd werd om in het Bestuur te komen van onze golfclub,heb ik wel even bedenktijd gevraagd. Je moet natuurlijk wel het gevoel hebben dat je een zinnige bijdrage kunt leveren en dat je op je competenties wordt aangesproken”, zo stelt Ciska. “Het is aan mij om vooral de communicatie met en tussen de diverse commissies en het bestuur te bevorderen. Een hele uitdaging. Zoals we onze leden moeten koesteren, zullen we zeker alle vrijwilligers het gevoel moeten geven dat hun inzet gewaardeerd wordt en dat er met hun adviezen iets gebeurt.

Ze wil graag als aanspreekpunt voor de leden dienen,maar ook aangesproken worden op haar inbreng. Persoonlijk of via ciskagerdes@hetnet.nl.

 

Jacob van der Scheer

Voor Jacob is sport al zijn hele leven zijn passie. Tijdens zijn HBS-tijd in Veendam, aan het Winkler Prins Lyceum, beoefende hij vele sporten. Niet alleen in recreatief opzicht , maar ook in competitieverband. De zwemsport, en dan met name het waterpolo, was zijn favoriete sport.

De keuze om van sport zijn professie te maken, lag dan ook voor de hand. Als studie koos hij daarom voor de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ( ALO) in Groningen. Na deze opleiding werd hij docent aan deze opleiding in combinatie met het sportdocentschap aan de Rijks Universiteit in Groningen. Aan de ALO was hij tevens stage- en studentenbegeleider.

Toen de ALO onderdeel werd van de Hanzehogeschool werd hij, samen met 5 andere collega’s,

studentendecaan van alle opleidingen.

Ongeveer 17 jaar geleden is Jacob lid geworden van de “Compagnie”. Na een periode van leren golfen trok toch weer het competitieve element in de sport hem aan.  Hij ging mee doe aan de Herenmiddag. Van deze commissie werd hij kort daarna voorzitter.

Later nam hij tevens zitting in de wedstrijdcommissie, waarvan hij ook een aantal jaren voorzitter is geweest. Geruime tijd speelt hij al met veel plezier in een NGF seniorenteam van de Compagnie.

Binnen de vereniging bestaan vele commissies. Om een zo goed mogelijk contact tussen de commissies en het bestuur te laten verlopen, zijn de commissies aan bestuursleden gekoppeld.

Onder Jacob vallen de volgende commissies:

  • Wedstrijdcommissie
  • Bijzonder Activiteiten Commissies
  • Handicap en Regelcommissie
  • Herenmiddagcommissie
  • Seniorencommissie

Hopende op een prettige en constructieve samenwerking met alle commissies, moeten we in staat zijn er een bloeiende en gezellige vereniging van te maken.