Vertrouwenspersonen

Als golfclub committeren wij ons aan het NGF tuchtreglement Seksuele intimidatie. In geval van seksuele intimidatie dient u hiervan altijd melding te maken. Wanneer u dit liever niet rechtstreeks met het bestuur of de clubmanager bespreekt kunt u zich altijd wenden tot een van onze vertrouwenspersonen. Doe dat vooral ook bij twijfel. De vertrouwenspersonen zullen u heel goed kunnen adviseren hoe te handelen in zo’n situatie. Tevens zullen zij, wanneer de situatie daarom vraagt, een proces opstarten met onze vereniging, NGF, Centrum Veilige Sport en eventueel zelfs de politie. Als vereniging hebben we dan ook een meldplicht richting het Centrum Veilige Sport en de NGF om er samen met andere sportclubs in Nederland voor te zorgen dat iedereen veilig zijn of haar sport kan beoefenen.

De vertrouwenscontactpersonen van onze club zijn:

Tineke Derks (Safety Analyse)
085-0700895
info@safetyanalyse.nl

Janke van der Werf (NGF)
06-20429881
janke.vanderwerf@ngf.nl