Competitie 2015

Sinds enige dagen is de nieuwe NGF competitie indeling bekend. De indeling is anders dan andere jaren i.v.m. de gewijzigde competitie opzet. De clubs/teams hebben voor 2015 een keuze gehad voor 36-27 of 18 holes.

Op basis van de inventarisatie bij alle aanvoerders in september 2014 heeft de TC een opgave gedaan namens De Compagnie bij de NGF. Bij deze concept opgave is op verzoek van de NGF tevens een gemiddelde teamhandicap aangegeven om daarmee de indeling evenwichtiger te doen.

De TC is verheugd met de indeling zoals door de NGF wordt voorgesteld. Alle opgegeven teams hebben een plaats gekregen, die ons inziens past bij de speelsterkte en geografische spreiding. Ten opzichte van 2014 zijn er 2 teams minder (1 heren senioren en 1 jeugd team minder. Bij de jeugd komt dit omdat de competitie leeftijd verlaagd is van 21 naar 18 jaar).

Op dinsdag 23 december aanstaande zal de TC bijeenkomen ter verdere afstemming van de NGF competitie, zoals bvb het on line zetten van een definitief spelers opgave formulier en een eerste grove indeling van alle (selectie)teams.

De trainingen van de selectieteams (Dames 1 en Heren 1,2 en 3) zijn ondertussen gestart en wat oefenwedstrijden worden voor eind februari/begin maart ingepland. Binnen de heren selectieteams zijn ook 5 jeugdspelers opgenomen, die volop meetrainen.

De (vrijwillige) fitness bij Van Kasteel voor de selectie spelers/speelsters start in januari 2015.

Vanuit het bestuur heeft de TC voor 2015 een budget van 4.000,= euro toegewezen gekregen. Ivm de noodzakelijke bezuinigingen van onze club is dit minder dan voorgaande jaren. Uiteraard vinden we als TC dit jammer, maar wel begrijpelijk. De TC heeft aangegeven aan het bestuur dat we met het budget zullen proberen om het technisch beleid zo goed als mogelijk vorm te geven en we daarbij het budget van 4000 euro niet zullen overschrijden.

Na 23 december zal er verdere berichtgeving van de TC verschijnen op de site.