Course Rating

De course rating is afgerond en  nieuwe handicaptabellen die we vanaf 1-1-2019 zullen hanteren zijn middels de link te downloaden.

Golfcl_Handi_Playing Handicaptabel Dames[19] (1)

Golfcl_Handi_Playing Handicaptabe[Heren18]

Er zijn enkele verschillen in de Course en Slope Rating opgetreden. Deze verschillen vloeien voort uit een aantal wijzigingen in het USGA Course Rating Systeem, zoals een andere waardering van de wind en bomen en een andere hoogte van de rough.

Verder is de waarde van een aantal kleuren tees in de Course en Slope rating lager geworden ten gevolgen van het feit dat het systeem (software) op een aantal holes in 2012 ten onrechte voor de speler een kortere slag dan normaal werd berekend.

Dit is nu hersteld, zodat de Course en Slope rating meer met de werkelijkheid overeenstemmen.