De beste senioren van 2014

Op 8 januari werd het nieuwe jaar door de senioren ingeluid met een prijsuitreiking.
Dat is een ogenblik waar veel deelnemers met spanning naar uitkijken.
Want dan wordt duidelijk wie er het beste gepresteerd hebben. En dat gemeten over de tien beste resultaten in de periode april tot november van het voorgaande jaar.

Seniorenochtend IMG_2284De scores waren als volgt:
Dames:
Harmien Tolsma 164 punten
Anje Smit 163 punten
Elly Jensma 158 punten

Bij de heren wonnen:
Henk Mulder 200 punten
Rien Broekhuizen 186 punten
Menno Ringnalda 185 punten

De prijswinnaars vlnr: Anje, Henk, Harmien, Menno en Elly. Helaas ontbrak Rien.

De prijsuitreiking werd omrand door een heerlijk stamppotjesbuffet verzorgd door Jan.