GEO gecertificeerd

Op 27 juni heeft onze Golfclub het GEO certificaat toegekend gekregen.

Met het GEO certificaat laten we zien dat we op een duurzame manier het terrein beheren en zorgvuldig met watergebruik, kunstmest en energie omgaan, conform de criteria van GEO.

Er is per deelgebied te weten; Landschap en biotopen, Water, Energie en hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens en samenleving met behulp van intventarisatielijsten in kaart gebracht hoe er nu gewerkt wordt en wat de aandachtspunten zijn.

Het Geo certificaat is ontwikkeld door Golf Envionment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.

Middels de link is het volledige rapport te downloaden evenals het certificaat:           De Compagnie first cert 2018  Geo certificaat de Compagnie