Hole 6

Hole 6: De Haardkuil

Verwijzing naar de prehistorische stookplaatsen (haardkuilen), die hier tijdens archeologisch onderzoek door de R.U. Groningen zijn aangetroffen tijdens de aanleg van de baan. De Haardkuil was ook de naam van het oude clubhuis.

De hole zelf is een rechte par vier. Op strategische afstand van de tee ligt een grote wasteland bunker. De fairway is hier erg smal.

De green wordt aan weerszijden door een paar diepe bunkers beschermd.

Tip van de Pro

Als het kan het wasteland vermijden…