Gebruiksregels Handicarts

Gedrag- en rijregels Handicarts
De Handicarts zijn eigendom van de Stichting Handicart en worden ter beschikking gesteld aan houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker van een Handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrag- en Rijregels’:

Maximale belasting:
Twee personen. Neem geen ‘lifters’ mee. Rij voorzichtig en spaar de baan! Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit.

Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat men Handicarts toelaat en waarborg uw eigen veiligheid!

Parkeer schrander
De hoeveelheid gebroken voorruiten steeg de laatste tijd onrustbarend, zodat wederom premieverhoging dreigt. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van tegenstanders of medespelers.

Bestrijd “Zwartrijden’
Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder/kaarthouder niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven voor meerijders en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. (€ 3,50- voor kaarthouders, € 6,50- voor anderen; afwijkende tarieven kunnen voorkomen.)

De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen. Als het ‘zwartrijden’ onacceptabele vormen aanneemt, zal de Stichting zich genoodzaakt zien het basistarief te verhogen.
Laat na gebruik de Handicart opgeruimd achter
Laat niet als dank rotzooi achter in de buggy. Check de kar na de rit dus even op rommel die er niet hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan.

Schade en storingen
In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld en een europees autoschadeformulier ingevuld te worden. Onze verzekeraar staat erop dat melding meteen ter plekke plaatsvindt en dat het formulier zo snel als enigszins mogelijk is, wordt ingevuld. Ook storingen moeten onverwijld gerapporteerd worden. Het eigenrisico is € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

Voor de houders van een gebruikerspas is een schade inzittende verzekering van toepassing. Bij het gebruik van karren die eigendom zijn van de Stichting Handicart geldt deze ook voor de medepassagier