Handicart gebruikerskaart aanvragen

Een gebruikerskaart van de Stichting Handicart geeft u de mogelijkheid om tegen gereduceerde tarieven een Handicart te huren bij Nederlandse golfclubs.

U kunt in aanmerking komen voor een gebruikerskaart van de Stichting Handicart door de zogenoemde ‘verklaring voor het verkrijgen van een Handicart-gebruikerskaart’ (op het secretariaat verkrijgbaar) in te vullen en daarna te laten ondertekenen door uw arts of huisarts. Daarna zendt u het document samen met een pasfoto naar het secretariaat tav. de clubconsul Handicarts Henk Wijkstra.

Deze zal dan uw aanvraag verder behandelen en er uiteindelijk voor zorgen dat u een gebruikerskaart krijgt toegezonden.

De tijdelijke gebruiker

De Stichting Handicart maakt onderscheid tussen permanente gebruikers en tijdelijke gebruikers, want niet iedere mindervalide golfer is dat permanent. Ook iemand die tijdelijk mindervalide is kan gebruik maken van de diensten van de Stichting Handicart. Zij kunnen een tijdelijke gebruikerskaart aanvragen via de clubconsul of de regioconsul. Een tijdelijke gebruikerskaart wordt maximaal voor drie maanden verstrekt.

€ 10.00 en het donateurschap!

De Stichting Handicart kan de mindervalide golfers alleen faciliteren, als er genoeg donateurs zijn. Daarom vragen wij aan iedereen die gebruiker wordt om ook donateur te worden. De Stichting Handicart brengt de kosten voor de aanmaak van een gebruikerskaart en administratiekosten € 10,00 in rekening. Deze kosten worden via een zogenaamde incassomachtiging geïnd.

Voor de donatie ontvangt u een aparte acceptgiro. Door betaling van de 8,50 euro voor de gebruikerskaart verklaart de gebruiker tevens akkoord te gaan met de ‘gedrag- en rijregels’ die de Stichting Handicart heeft opgesteld.