Jaarlijkse herziening handicaps

Aan het einde van ieder jaar wordt van alle handicaps bekeken of deze overeenstemmen met de speelvaardigheid van de speler.
Dit gaat via een geautomatiseerde procedure van de handicapsoftware.

De resultaten worden door de H&R commissie gecontroleerd en vervolgens vastgesteld.

Voor 2016 zijn de resultaten van de herziening vanaf 8 januari 2017 zichtbaar in de handicapregistratie.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij W. Potters van de H&R commissie.