Buitenlidmaatschap

Buitenleden
In sommige gevallen kunt u “buitenlid” bij De Compagnie worden. Hiervoor worden enkele regels gehanteerd om misbruik te voorkomen. U dient in ieder geval lid te zijn bij een andere NGF golfclub met een A-status, met vergelijkbaar contributieniveau. Daarnaast vinden wij dat uw homecourse dichter bij uw huisadres moet liggen dan De Compagnie. Buitenleden kunnen in dat geval voor een jaarlijks contributiebedrag van € 470,00 onbeperkt spelen op onze uitdagende baan.

Als buitenlid kunt u meedoen aan alle clubwedstrijden, met uitzondering van de Clubkampioenschappen.  De club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden jaarlijks te herzien.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient vóór 1 december van een kalenderjaar schriftelijk opgezegd te worden.