Persoonlijk lidmaatschap

Golfclub De Compagnie kent verschillende vormen van lidmaatschap. Eén daarvan is het Jaarlidmaatschap, hiermee kunt u gebruik maken van alle clubfaciliteiten, zoals spelregelavonden en clubwedstrijden en natuurlijk heeft u onbeperkt speelrecht. De kosten van een persoonlijk lidmaatschap zijn:

  • Een contributie van € 1090,=
  • NGF bijdrage € 19,-
  • BagTag € 12,50 eenmalig

Bedrag in eenmaal bij vooruitbetaling te voldoen, minimale lidmaatschapsduur is het lopende kalenderjaar + 1 jaar

Daarnaast kunt u als nieuw lid natuurlijk ook kiezen voor het maandlidmaatschap.

Van harte welkom!

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient vóór 1 december van een kalenderjaar schriftelijk opgezegd te worden.