Nationale Golfcourse Bird Watching Day 2015

Zaterdag morgen 25 april om 6.00 uur gaan wij (Geert Bijmolt, Michel Hoekstra, Edzko Smid, Rien Broekhuizen en Menno Prins) op onze golfbaan vogels tellen. Dit is een initiatief van de NGF in samenwerking met de Nederlandse vogelbescherming. Geert, Michel en ondergetekende zijn vogel kenners, die de meeste vogels kunnen herkennen aan hun uiterlijk, maar ook aan hun geluid.
Tijdens mijn fietstocht naar de baan kom ik al een fazant en een merel tegen. Dat zijn er in ieder geval al twee. Vorig jaar hebben wij er in totaal 34 geteld. Het zou mooi zijn dat we er dit jaar meer zullen tellen. Omdat er nu twee extra vogelkenners bij zijn, hoop ik dat dit gaat lukken.
Wij starten op hole 10 en zien alleen maar een meerkoet in de vijver zwemmen. Anders zwemmen hier zwanen, kuifeenden, futen, aalscholvers etc., maar nu niet. Gelukkig komen we snel oog in oog te staan met een wilde eend, scholekster en een wulp die over ons heen vliegt. Er wordt niet alleen geteld, maar ook gezellig gepraat en er worden ervaringen uit gewisseld. Nadat wij de holes 10 tot en met 18 hebben geïnspecteerd, staat de teller op 16 vogels. Wij gaan vervolgens naar de par 3 baan, waar wij een spreeuw een nestkast zien verlaten die bestemt is/was voor een boomkruiper, waarvan de opening groter is gemaakt door een specht. Hoe ingewikkeld het vogel leven kan zijn, blijkt wel uit deze laatste zin. We dachten ook nog een beflijster (geen familie van de schijtlijster)te hebben gezien, maar dat was niet zeker, dus ook niet meegeteld. Na zo’n twee uur wandelen hebben we 38 soorten mogen tellen. ’s Middags hebben een viertal kuifeenden mij extra blij gemaakt, want die hebben de teller op 39 gezet. Een nieuw record voor de teldag op de Compagnie. In totaal verblijven er in ieder geval 78 soorten op onze baan die door mij zijn waargenomen door de jaren heen.

Het was een leuke dag, en ik wil bij deze nogmaals de deelnemers/tellers bedanken voor hun aanwezigheid en gezelligheid.

Menno Prins