Oproep voor Ledencommissie

De Ledencommissie behoeft versterking! commissie leden
Door het aftreden van een aantal commissieleden zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wat doet deze Commissie?

In één zin zou je kunnen zeggen dat de Ledencommissie activiteiten initieert en organiseert om het publiek te interesseren voor de golfsport, met als doel het vergroten van het ledenaantal van Golfclub de Compagnie.

De Commissie houdt zich enerzijds bezig met het organiseren van Open Dagen, Opstapwedstrijden en andere activiteiten voor niet-leden en/of beginnende golfers. Anderzijds zal de Commissie zich toeleggen op het begeleiden van potentiële leden, kandidaat-leden en nieuwe leden. De Commissie verzorgt zelfstandig alle activiteiten. De planning en uitvoering gebeurt in overleg met de clubmanager en er wordt gerapporteerd aan de portefeuillehouder in het bestuur.

Wie wil onze vereniging helpen op het gebied van ledenwerving en ledenbinding?

Reacties graag naar de voorzitter, Henk Rotman, via henk.rotman@netvisit.nl