(Tijdelijke) Local rules

(Tijdelijke) local rules en aandachtspunten mei 2015

In verband met de staat van de baan zijn er een paar bijzonderheden :

  • Op hole 2 is de greppel verdwenen en zijn er diverse delen grond in bewerking (GUR). Omdat de grond in bewerking niet betreden mag worden is het hele deel van de baan aan de rechterzijde vanaf de gemarkeerde strook langs de bosrand tot aan de grens van de buiten de baan te behandelen als GUR. Als u de bal kunt identificeren of uit de GUR kunt hengelen kunt u handelen volgens regel 25-1b, als de bal dieper in de GUR ligt moet u volgens 25-1c handelen (bal in abnormale terreinomstandigheid niet gevonden). Dus of de ligplaats of de plaats waar de bal de grens van de GUR is gepasseerd als uitgangspunt nemen voor het bepalen het punt waar gedropt moet worden. Het gebied van de GUR loopt door tot aan het einde van de gedempte greppel net door de dogleg, de laatste ca. 90 meter van het bos rechts is gewoon bos.
  • Op hole 6 is het gebied achter en deels om de green in bewerking (gemarkeerd met blauwe palen in het gebied en bordjes niet betreden. Om praktische reden is ook het bosperceel achter de green onderdeel van de GUR.
    Indien een bal in de GUR achter en naast de green van hole 6 ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden daarin ligt, mag de speler: (i) handelen volgens Regel 25-1, of (ii) als extra mogelijkheid, zonder strafslag een bal droppen in de (tijdelijke) droppingzone links naast de green.
    Bij het toepassen van 25-1 moet u rekening houden met de volgende bepaling : Als u de bal kunt identificeren of uit de GUR kunt hengelen kunt u handelen volgens regel 25-1b, als de bal dieper in de GUR ligt moet u volgens 25-1c handelen (bal in abnormale terreinomstandigheid niet gevonden). Dus of de ligplaats of de plaats waar de bal de grens van de GUR is gepasseerd als uitgangspunt nemen voor het bepalen het punt waar gedropt moet worden.
  • Op hole 8 is de out of bounds achter de green vervangen door rode palen met een witte kop. Voor deze hole geldt vanaf nu de local rule zoals die op de kaart staat “Indien de bal in de laterale waterhindernis …. “ (zie score kaart). Er is links achter de green een droppingzone gemaakt.
  • Op diverse plaatsen zijn er in de bossages bomen gerooid. Deze plekken zijn geegaliseerd en daarmee GEEN GUR, U moet de bal dus spelen zoals die ligt.
    Als de bal in een tractor spoor ligt dan kan er wel sprake zijn van abnormale condities en kunt u handelen volgens regel 25-1.

Straf voor overtreding van de ‘local rules’: Matchplay – verlies van de hole. Strokeplay – twee slagen.”