Werk in de baan

Ontwikkelingen in en aan de rand van onze baanBaan 2015 werkzaamheden 2

Degene die de laatste tijd gespeeld heeft zal ongetwijfeld hebben gezien dat op een aantal plaatsen werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd.
Om te beginnen zijn we een al lang bestaande wens gaan invullen, nl. een werkpad voor de greenkeepers om de holes 9,1 en 2 en de oude locatie (o.a. stort) ook te kunnen bereiken met zwaarder materieel zonder de hele baan over te moeten. Dit speelt vooral bij minder goede terreinomstandigheden. Baan 2015 werkzaamheden 1Voor het werkpad hebben we een dam in de sloot gemaakt aan de Nedmagweg en wordt gewerkt aan een dam in de buurt van de oude drivingrange (bij hole 2). Het werkpad loopt dan vanaf de Nedmagweg via de oude locatie en vervolgens bij hole 2 achter het rechterbos langs tot aan de green van hole 2. De ontstane ‘toegangen’ worden beschermd door hekken die we voor een nagenoeg symbolisch bedrag van de gemeente Veendam hebben kunnen overnemen. Om aan grond te komen voor de dammen hebben wij achter de green van hole 10 en achter en naast het oude bosje de sloot doorgetrokken en het hek weggehaald. Het oude bosje is hierdoor onderdeel van onze baan geworden.

Tevens is achter de green van hole 10 een toegang tot de baan gecreëerd zodat de greenkeepers ook aan die kant de baan op kunnen bij minder goede omstandigheden.
Door de bovengenoemde aanpassingen hebben we voor het grootste deel van de baan ‘dekking’ met goede werkpaden.

Verder hebben we de toplaag achter de green van hole 6 verwijderd. Hier was sprake van een 15 cm dikke laag vilt, waardoor er bijna het gehele jaar niet gemaaid kon worden zonder schade aan te richten. Na de verwijdering van het vilt is de bovenste laag van zo’n 40 cm omgezet met de kraan en is de ondulatie in het terrein zodanig aangepast dat er een meer natuurlijke afwatering plaats kan vinden. Binnenkort wordt alles wat daar nu zwart is ingezaaid zodat het geheel van de zomer weer groen is.
Om de omgeving van en de green van hole 6 beter te kunnen onderhouden moet er meer licht en lucht (wind) kunnen komen. Daarom zijn de dennen op de hoek naar het fietspad gekapt. Hier gaan we struiken planten die goed passen op een golfbaan en in de smaak vallen bij vogels.

Ook hebben we naast de Nedmag parkeerplaats een stukje bos geruimd. De bomen die hier stonden waren niet van een soort die je graag op een golfbaan ziet. Bijna alleen maar scheef gewaaide elzen die het zicht op het clubhuis volledig wegnamen. Op de vrijgekomen plek zullen fruitbomen geplant worden. Voor informatie hierover en wanneer iemand zijn naam wil verbinden aan een oud vruchtbomen ras, neem dan contact op met Ankie Kors.

Binnenkort zullen de greenkeepers weer hoofdzakelijk te zien zijn met voorjaarswerkzaamheden aan de baan en de bunkers zullen een goede beurt krijgen.

Voor degene onder u die zich afvragen: zijn dit allemaal extra kosten? Het werk bij de green van hole 6 behoort tot het normale onderhoud en wordt dus betaald uit het budget. De aanleg van de werkpaden wordt voor zo’n 75% gesponsord omdat ook een andere partij baat heeft bij een goede toegang met zijn machines.

De baancommissie vertrouwd erop u op deze wijze bijgepraat te hebben en heeft zich voorgenomen om dit in het vervolg, wanneer daar aanleiding voor is, in een vroegtijdig stadium te doen.

De baancommissie is er van overtuigd, althans hoopt, dat onze werkzaamheden zullen leiden tot een verhoging van uw spelplezier het komend seizoen.

De baancommissie