Werkzaamheden baan

Update van de baancommissie:

Sinds maandag 30 januari wordt er gewerkt aan renovatie van de tees van hole drie.

De rode, blauwe en gele tee worden een aantal meters verlegd. Dit moet omdat de bomen tussen de tees en het fietspad te breed worden.

De ruimte die ontstaan is doordat twee jaar geleden een aantal bomen zijn omgewaaid gaan we benutten om de back-tee naar achteren te verplaatsen.

Het pad naar de tees wordt verlegd. Door het pad wat te verhogen, kunnen we in de toekomst met droge voeten langs de vijver.

 

Green hole hole twee. Er zijn twee schetsen gemaakt. Bij de ene zijn de bunkers bij de green zijn niet of nauwelijks te zien.

Het andere plaatje geeft een totaal ander beeld, met goed zichtbare bunkers.

De grote bunker op de voorgrond zal mogelijk volgend winter worden aangelegd.

Nu we daar toch in de buurt zijn. De laatste kastanjeboom heeft helaas ook het loodje gelegd.

Vorig jaar hadden we nog enige hoop dat deze kastanje het zou redden, maar de bast lag al helemaal los, en dat betekent dat er maar 1 ding overblijft en dat is kappen.

 

Vorige week hebben we een nieuwe buis gelegd voor de rode tee van hole acht. Dit was noodzakelijk omdat het Waterschap de waterafvoer gedeeltelijk verlegd heeft.

Stroomde het water eerst via hole drie en vier bij hole vijf langs richting Veendam, nu moet het water van hole vier en drie richting hole zeven en via de oude locatie richting Veendam.

De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van het Waterschap/ Nedmag.

Zodra de bovengenoemde werkzaamheden afgerond zijn, zullen we zorgen voor een tijdelijke afslagplaats bij hole drie, zodat deze hole gewoon gebruikt kan worden.