Wijziging bestuur

Jan Schut heeft om persoonlijke redenen besloten zijn taken binnen het bestuur van onze Golfclub te beëindigen.

Wij respecteren Jan`s besluit en bedanken hem voor zijn inzet om onze baan op een nog hoger niveau te brengen.

Voor de vrijgekomen functie zal een opvolger gezocht worden. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk nader informeren.

 

Het bestuur