Bericht van de donderdagmorgen Senioren Club

Bericht van de donderdagmorgen Senioren Club.

 

Op 12 januari jl. heeft de seniorenclub tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gezellig

afgesloten met een traditionele stamppotmaaltijd.

 

Door de natte toestand van de baan kon er ’s ochtends geen shot-gun worden gespeeld.

Voorafgaand aan de maaltijd vond een korte huishoudelijke jaarvergadering plaats.

Annet Weits, de nieuwe clubmanager stelde zich aan ons voor.

 

Hierna verslag van kascommissie, decharge van de penningmeester, jaaroverzicht en plannen

voor het komende jaar, waarin onder meer de aankondiging van het jaarlijkse bezoek aan de

Semslanden. Het plan tot uitwisseling met een van 4 sterrenclubs, aspergemaaltijd en barbecue.

Uiteraard blijven we op de eerste donderdag van de maand een shot-gun spelen.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen is besloten om op de andere donderdagen een inschrijflijst te hanteren, zodat flights gevormd worden door de volgorde van binnenkomst.

Dit om te voorkomen dat eenlingen te lang op een te vormen flight zouden moeten wachten.

Hierna werd het Gronings Volkslied gezongen met begeleiding op accordeon door JanVenema.

Het feestelijke deel van de middag werd besloten met de prijsuitreiking betreffende de 10 beste scores over de zomerperiode april-oktober 2016.

 

Uitslag:   Dames  1. Evelien Onsman    164 punten        Heren: 1.  Henk Mulder         197 punten

  1. Hilda Mulder 157                                2. Marinus Beumer    179
  2. Corrie Dietvorst 150                                3. Menno Ringnalda  173