Bestuur

Bestuur Golfclub de Compagnie
De clubmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. U kunt zich tot haar wenden in geval van vragen of opmerkingen. Mocht u in contact willen komen met het bestuur dan kan dat via de clubmanager, maar uiteraard ook rechtstreeks, via een mail naar bestuur@golfclubveendam.nl. Voor niet-leden is het secretariaat het eerste aanspreekpunt.

Bestuursleden

H. Rotman, voorzitter
J. Woltman, penningmeester
C. Gerdes-Edens, secretaris
J. Schut, lid
J. van der Scheer, lid
G. Westers, lid

 

Clubmanager: Annet Weits

 

Portefeuilles bestuur:

De bestuursleden hebben de commissie`s onderverdeeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de aanspreekpunten voor de commissie`s vanuit het bestuur;

Commissie`s: Leden, Golf Actief, Bedrijven, Dames, Jeugd en Neary: Dhr. G. Westers

Commissie`s: BAC, H&R, Heren, TC, Wedstrijd, Senioren: Dhr. J. van der Scheer

Commissie`s; Baan, Gebouwen, Marshalls: Dhr. J. Schut

Commissie:   Woensdagavond:

Commissie`s: FAC: dhr. J. Woltman