Bestuur

Bestuur Golfclub de Compagnie
De clubmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. U kunt zich tot haar wenden in geval van vragen of opmerkingen. Mocht u in contact willen komen met het bestuur dan kan dat via de clubmanager, maar uiteraard ook rechtstreeks, via een mail naar bestuur@golfclubveendam.nl. Voor niet-leden is het secretariaat het eerste aanspreekpunt.

Bestuursleden

H. Rotman, voorzitter
J. Tammeling, penningmeester

D. Kok, Secretaris
C. Gerdes-Edens, tweede secretaris
J. Bender, lid
G. Westers, lid

 

Clubmanager: Annet Weits