Clubactiviteiten

De Compagnie is een actieve vereniging waar diverse golfactiviteiten worden georganiseerd.

Herenmiddag

De herenmiddag wordt iedere dinsdagmiddag georganiseerd.

Meer lezen
Volgorde van binnenkomst en dus van inschrijving, bepaalt de volgorde van flightindeling. Dit geldt zowel voor de zomer- als de winterperiode. In het geval dat er zowel een 18 als 9 holes wedstrijd wordt gespeeld, zal er naar gestreefd worden om de prijsuitreiking om omstreeks 17:00 uur te laten plaatsvinden. Afwijkingen op bovenstaande regels zullen tijdig via de website gecommuniceerd worden.

Deelnemers worden geacht kennis te hebben genomen van het Herenmiddagreglement. In de zomerperiode zullen zo mogelijk marshals in de baan aanwezig zijn. Dit ondermeer ter bevordering van de doorstroming.

Zomerperiode (maart t/m oktober)
In deze periode kan zowel aan de wedstrijd over 18 holes als over 9 holes worden deelgenomen.  De wedstrijden zijn qualifying. Gestart wordt vanaf 11:30 uur. De inschrijvingstijd is van 10:30 uur tot 11:30 uur.

Winterperiode (november t/m februari)
In deze periode, waarin over het algemeen door de in gebruik name van de wintergreens de baan niet qualifying is, worden uitsluitend 9 holes wedstrijden gespeeld. Gestart wordt vanaf 12:00 uur. De inschrijvingstijd is van 11:00 uur tot 12:30 uur.

Door het grote aantal deelnemers zal te allen tijde van zowel hole 1 als van hole 10 worden gestart.
Inschrijfgeld per keer € 2,=. Hiervan worden wekelijks prijzen betaald en worden een aspergemaaltijd (voorjaar) een barbecue (augustus) en een hazepeperavond (december) georganiseerd.

Damesmiddag

Elke woensdag een wedstrijd over 9 en/of 18 holes.

Meer lezen
Indien de baan Qualifying is, worden op de 1e en 3e woensdag van de maand Qualifying-wedstrijden gespeeld. Indeling op handicap, de 1e, 2e en 4e woensdag starten we op hole 1 en de 3e woensdag vanaf hole 10.
De wedstrijden op de 2e, 4e en eventueel 5e woensdag van de maand zijn NIET-Qualifying, indeling door loting.
Start 18 holes: 11.00 uur, start 9 holes: 12.30 uur. Inschrijven vanaf resp. 10.30 en 11.30 uur.

Inschrijfgeld per keer € 2,00. Dit wordt besteed aan prijzen, een potje ‘lief en leed’ en zo nu en dan een traktatie.

Seniorenochtend

Iedere donderdagochtend spelen er afhankelijk van het weer tussen de 30 en 60 senioren. Dit zijn dames vanaf 50 jaar en heren vanaf 55 jaar tot ver in de 80 jaar.

Meer lezen
Voor de senioren is naast het recreatief golven ook de gezelligheid belangrijk. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ze kunnen zich bij de commissieleden aanmelden, maar kunnen ook gewoon op de donderdagochtend komen.

Behalve op de eerste donderdag van de maand wordt er 9 holes stableford gespeeld. Er kan zowel op de oude als de nieuwe baan worden gestart. Inschrijving in het restaurant tussen 8:45 uur en 9:30 uur. Er wordt gestart tussen 8.45 uur en 10.00 uur in flights van drie. De flight samenstelling wordt door de deelnemers zelf geregeld.
Vanaf 1 april tot 1 november is er een competitie, waarbij de resultaten van de hoogste 10 scores tellen. De deelnemers worden onderverdeeld in dames en heren.

Elke eerste donderdag van de maand is er een shotgun wedstrijd. Inschrijving voor de shotgun wedstrijd is mogelijk op de één na laatste en laatste donderdag van de maand tijdens de seniorenochtend. Aanwezig zijn om 9:15 uur. De start is 10:00 uur. Om de 3 à 4 maanden is er na de shotgun wedstrijd een etentje in het restaurant. Uit de extra grote deelname die er dan is, blijkt wel dat men deze gezamenlijke maaltijden waardeert en gezellig vindt.

De deelnemers betalen per keer dat ze meedoen  € 2,50. Hieruit worden de kosten van het eten, de prijzen (o.a. golfballen) en de kosten van de lief en leed pot bekostigd.

 

Bedrijvencompetitie:

Gedurende het seizoen wordt er op 5 vrijdagmiddagen een bedrijvencompetitie georganiseerd, met na afloop een diner en volop mogelijkheden om te netwerken. De start van deze 18-holes wedstrijden is om 12.00 uur met een shotgun. De juiste data staan vermeld onder het kopje Bedrijvengolf. Coördinatie: Rianne Vrolijk: bedrijven@golfclubveendam.nl

Woensdagavondcompetitie:

Vanaf medio april tot medio september is er elke woensdagavond een inloopwedstrijd voor alle leden op hole 1 t/m 9. Het inschrijfgeld is € 3,00 en na afloop kunt u genieten van een speciale woensdagavondmenu. Inschrijving vanaf 15.45 uur en de eerste flight kan vanaf 16.00 uur starten op hole 1. Aan het eind van het seizoen wordt deze “competitie” afgesloten met een gezellige avond met muziek en eten.

Oktober t/m maart Donderdagavondbridge

Iedere eerste en derde donderdag van de maand om 19:30 uur in het clubhuis. Deelname voor alle geïnteresseerde clubleden, zowel beginnende als gevorderde bridgers. Graag vooraf aanmelden.

Kosten: € 15,= per seizoen per persoon. Hiervan worden de onkosten van deze avonden betaald.

Golf Actief

Een compleet programma voor een gezonde swing

Meer lezen
Op de meeste golfclub, met name de clubs die zich profileren als ‘verenigingsclub’, bestaat het ledenbestand voor een groot deel uit senioren. Zo ook bij Golfclub de Compagnie. Het is voor de verenigingsclub van groot belang om leden te behouden en het voor nieuwe leden aantrekkelijk te maken om lid te worden. Voor de groep 50 plus moet men zich bij een club prettig (blijven) voelen en moet de club faciliteiten bieden opdat het lid zijn van de club als meerwaarde wordt ervaren.
DSCN3080
Lange tijd werd de aantrekkelijkheid van golf als vanzelfsprekend beschouwd. Toch is het zeer de moeite waard om extra aandacht te besteden aan uw techniek en uw fysiek. Een belangrijke trend is Healthy Aging ofwel gezond ouder worden. Senioren tonen steeds meer interesse in gezondheid en fitheid. De vraag is dus niet of ze dat gaan doen, maar waar ze dat gaan doen. Wij denken dat Golfclub de Compagnie een perfecte plek is, die zowel sportief als sociaal in alle behoefte van senioren kan voorzien. Golfclub de Compagnie heeft daarom in samenwerking met de NGF besloten om over te gaan tot “Committed to Senioren”.

Voor De Compagnie wordt het programma Golfactief genoemd. Met het programma Golfactief wil De Compagnie, in samenwerking met Wouter Oosting van Golfschool Noordoost en Albert van Kasteel en Willem Jaap Engbers van Golfkliniek Noord, een programma opstarten om in te spelen op de behoeften van senioren. Kernwoorden in het programma zijn ‘sociaal’, ‘gezond’en ‘fit’. De definitie van de doelgroep wordt niet enkel bepaald door leeftijd, maar ook door kenmerken en de daarbij behorende behoeften. De belangrijkste kenmerken van de doelgroep zijn:

– fysiek niet meer in een stijgende lijn;
– interesse in gezondheid en fitheid;
– interesse in alle facetten van een goede golfswing;
– tijd willen investeren in uw lichaam en golfswing.

Golf is een sport voor het leven! Het is dus van groot belang om gezond en fit te blijven. Golfactief is een programma om senioren te faciliteren om zo goed als mogelijk fysiek in staat te zijn om de beoefening van de golfsport op de door hen gewenste manier in te vullen. Voor leden die door fysieke beperkingen niet meer denken te kunnen spelen wordt meegedacht naar alternatieven. Gerichte begeleiding staat hierbij centraal.

Het programma heeft de volgende drie doelstellingen:
– spelplezier vergroten;
– sociale binding faciliteren;
– techniek en fysiek verbeteren.

Deze doelstellingen worden bereikt door middel van groepslessen/trainingen. Per training van een uur wordt er aandacht besteed aan techniek en fysiek met als uiteindelijk doel om vaker, beter en dus met meer plezier te kunnen golfen. De sociale binding wordt vergroot door een individuele activiteit als groepsactiviteit aan te bieden.

GolfActiefPoster okt 2015 (3)

Golf-Buddy

Uit onderzoeken blijkt dat veel nieuwe leden bij een golfclub binnen 1-3 jaar weer afhaken als lid, omdat ze hun draai niet vinden bij de betreffende club. Vaak komt dit omdat ze niet weten met wie ze moeten gaan spelen en nog te weinig leden van de club kennen om zich gebonden te voelen aan de golfclub.

We willen deze nieuwe leden graag behouden voor onze vereniging. Daarom willen we hen laten ervaren dat ze erg welkom zijn bij de club. Om dit te realiseren hebben we een  groep Golf-Buddy’s ingevoerd. golf-buddy

Meer lezen
Wat doet een Golf-Buddy eigenlijk? Het is heel simpel: de enige taak van een Golf-Buddy is ertoe bijdragen dat een nieuw lid zich welkom voelt en zoveel mogelijk andere leden leert kennen. Dat doe je door met het nieuwe lid, of een reeds bestaand lid die hieraan nog steeds behoefte heeft, een rondje golf te spelen en hem of haar te introduceren bij andere leden. Ook kun je het nieuwe lid wegwijs maken in de regels en etiquette en te bewegen eens aan een wedstrijd deel te nemen. Als Golf-Buddy ga je dus af en toe met een nieuw lid spelen en introduceer je hem/haar bij andere leden. Zo help je de nieuweling een beetje op weg binnen onze vereniging en leer je bovendien zelf ook weer nieuwe mensen kennen.

De lijst met Golf-Buddy’s vind je via de knop Inloggen, onder Mededelingen.

Wil jij ook de Compagnie en haar (nieuwe) leden helpen door Golf-Buddy te worden? Stuur dan een e-mail naar info@golfclubveendam.nl met je e-mailadres en telefoonnummer waarop je als Golf-Buddy benaderd wilt worden. Vermeld ook je handicap.