GEO

GEO gecertificeerd

Op 27 juni 2018 heeft onze Golfclub het GEO certificaat toegekend gekregen.

Met het GEO certificaat laten we zien dat we op een duurzame manier het terrein beheren en zorgvuldig met watergebruik, kunstmest en energie omgaan, conform de criteria van GEO.

Er is per deelgebied te weten; Landschap en biotopen, Water, Energie en hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens en samenleving met behulp van intventarisatielijsten in kaart gebracht hoe er nu gewerkt wordt en wat de aandachtspunten zijn.

Het Geo certificaat is ontwikkeld door Golf Envionment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.

Middels de link is het volledige rapport te downloaden evenals het certificaat:           De Compagnie first cert 2018  Geo certificaat de Compagnie  

Duurzaam terreinbeheer van golfbanen

Het GEO-certificaat is ontwikkeld door de Golf Environment Organization (GEO), een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Samen met deze organisatie heeft de Compagnie de golfbaan geïnventariseerd en bepaalde deelgebieden aangesteld om te verbeteren. Vervolgens werd een actielijst opgesteld met de verbeterpunten die aangepakt moesten worden. Bij de eindbeoordeling is gebleken dat de Compagnie slaagt voor de GEO-certificering.

Duurzaam beheer

Bij het beheer van een golfbaan speelt duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een lange termijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

GEO Werkgroep

Douwe Kok (voorzitter werkgroep en lid baancommissie)

Menno Prins

Geert Bijmolt

Bertus van der Linde

 

Adviseurs

Guido Hamelink – NL Adviseurs
Sytske Kuperus – NL Adviseurs

Judith Lenders – NL Adviseurs
Aart Jan Langbroek – IVN flora & fauna inventarisatie