GEO gecertificeerd

De Golf Environment Organization (GEO) is een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam (terrein)beheer van golfbanen en kent GEO certificaten toe. De NGF stimuleert alle clubs en banen om het GEO-certificaat te behalen. In 2022 heeft Golfclub Landgoed De Compagnie een GEO her-certificatie gekregen voor een periode van 5 jaar.Met het GEO certificaat laat de golfclub zien dat het terrein op een duurzame manier wordt beheert en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met water, energie, brandstoffen, afvalverwijdering en voedingsstoffen, conform de criteria van GEO. Voldoet het (terrein)beheer aan al de gestelde criteria, dan komt de golfclub in aanmerking voor een certificaat.

Duurzaam beheer

Bij het beheer van een golfbaan speelt duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede de strenge beperkingen op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en flora en fauna. Alleen met een lange termijnaanpak zijn hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden te realiseren.

Baancommissie

Samen met de GEO organisatie heeft Golfclub Landgoed De Compagnie, met behulp van inventarisatielijsten, in kaart gebracht hoe er per deelgebied wordt gewerkt en wat de aandachtspunten zijn. Vervolgens is er een actielijst opgesteld met de verbeterpunten.De deelgebieden zijn:

Natuur Landschap en biotopen
Milieukwaliteit
(Hulp)middelen Water
Energie (gas en elektriciteit)
Materialen en (hulp)bronnen
Gemeenschap Mens en samenleving
Product- en ketenbeheer

Bij de eindbeoordeling, door GEO, werden alle aangepaste aandachts- en (terrein)beheer punten positief beoordeeld en is het GEO certificaat weer toegekend aan Golfclub Landgoed De Compagnie. In 2027 is de volgende her-certificatie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen of suggesties hebben over het duurzaam onderhoud en beheer van Golfclub Landgoed De Compagnie dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de baancommissie.

De Compagnie Certificate 2022