Bericht van het bestuur

Beste leden,

Na de persconferentie van 31 maart jl is duidelijk geworden dat de baan zeker tot 28 april gesloten blijft.

De besturen van Vereniging en Stichting hebben woensdag 1 april in een telefonische vergadering o.a. de huidige situatie en de volgende onderwerpen besproken:

– De financiële positie van vereniging en stichting is nog op het niveau dat we hebben begroot. Aan de oproep, tijdens de najaars- ALV, om de contributie binnen de termijn van 2 maanden te voldoen is massaal gehoor gegeven. Chapeau! Er zijn een paar reacties binnengekomen met de vraag of het bestuur al denkt aan een contributie-compensatie wegens het niet kunnen spelen. Ons antwoord is nee, omdat het nu nog te vroeg is om daar een reële calculatie van te kúnnen maken. De vaste kosten die we hebben, denk bijvoorbeeld aan baanonderhoud, kunnen niet plotseling gereduceerd worden en de inkomsten uit greenfee’s is nihil. Daar, waar we gebruik kunnen maken van financiële tegemoetkoming van de overheid, hebben we aanvragen ingediend. Ons beleid is en blijft dat we geen “narigheid” mee willen nemen naar 2021. Daarbij hebben we ook winters gekend dat we 8 weken niet konden spelen en ook toen is geen compensatieregeling toegepast.

– Of de ALV van 26 mei doorgang kan vinden hangt af van de maatregelen die van kracht zijn na 28 april. Mocht de ALV niet door kunnen gaan zullen wij u tijdig informeren. Een voorstel dat we in stemming willen brengen is een bestuurlijke fusie tussen Vereniging en Stichting. Beide entiteiten blijven bestaan maar zijn dan verenigd in 1 bestuur. Door een fusie kunnen we efficiënter vergaderen, hebben we kortere lijnen en hebben we minder bestuursleden nodig om te besturen. Bijkomende voordeel is dat de bestuursleden van de Vereniging een sterkere invloed hebben in het beleid en de beslissingen van de Stichting. Een dergelijke fusie heeft ook invloed op de Statuten en op het Huishoudelijk Regelement . Daarover in een volgende nieuwsbrief meer

– Het obligatieplan heeft door de Corona-maatregelen tot nu toe een(veel) minder resultaat opgeleverd dan dat we hadden gehoopt. Niet onlogisch… In de laatste Neary zijn “de spelregels “, denken wij, duidelijk verwoord. Toch zullen wij u volgende week, middels een mail, nogmaals alle voordelen en voorwaarden die aan dit plan zitten uiteen zetten.

– Omdat we elkaar op de club niet meer ontmoeten ontbreekt ons ook de informatie hoe het met ú gaat. Hebt u “lief en leed” zaken die u met ons wilt delen horen we dat graag: info@golfclubveendam.nl Gebruik s.v.p. ook dit mailadres voor al uw vragen en tips.

Groet en blijf gezond!

 

Het bestuur van Golfclub De Compagnie