Jeugdsportfonds

Voor wie?

Het jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 17 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaald het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen zelfs de sportattributen.

Spelregels

  • Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.
  • De bijdrage van het sportfonds bedraagt maximaal €225,- per kind per jaar.
  • Bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de sportvereniging.
  • De sportbeoefening vindt plaats in teamverband.
  • Je mag bij aanvang van het sportseizoen niet ouder dan 17 jaar zijn.
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen in een gezin een aanvraag in te dienen.
  • Ieder jaar kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Hoe?

  • Neem contact op met Ellin Frericks (combinfunctionaris sport) ellin.frericks@dekompanjie.nl 0598-652314