Jeugdlidmaatschap

leuke introductielessen voor kinderen!
leuke introductielessen voor kinderen!
Wedstrijden en competities voor alle jeugd
wedstrijden en competities voor alle jeugd

Jeugdlid tot en met 24 jaar
Een jeugdlid heeft volledig speelrecht op de gehele baan. De jeugdcommissie organiseert veel activiteiten voor de jeugd bij De Compagnie, meestal met golf, maar ook gezelligheidswedstrijden of wedstrijden met ouders. Ook heeft de jeugdcommissie een actieve faceboekgroep, zodat iedereen direct op de hoogte is van het laatste nieuws! Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld en participatie. Jaarcontributie  voor jeugdleden:

  • Jeugdlid t/m 14 jaar € 120,00
  • Jeugdlid van 15 t/m 18 jaar € 200,00
  • Jeugdlid van 19 t/m 24 jaar € 350,=
  • De NGF-bijdrage voor jeugdleden is € 8,50 (tot en met 18 jaar)

Studentenlid

Wanneer een jeugdlid 25 jaar wordt, kan hij/zij na overlegging van de collegekaart studentenlid worden t/m het jaar waarin hij/zij 26 jaar wordt. De contributie bedraagt € 350,= per jaar.

Nieuw lidmaatschap: Leden 25 t/m 29 jaar
Om de overgang van jeugdlidmaatschap naar persoonlijk lidmaatschap te vergemakkelijken, heeft het bestuur een tweetal lidmaatschappen ingevoerd, namelijk
Leden 25 t/m 26 jaar, met een jaarcontributie van € 455,=
Leden 27 t/m 29 jaar, met een jaarcontributie van € 570,==
In deze contributies zit tevens een deel entreegeld en participatie besloten, zodat vanaf het 30e jaar een klein restant blijft te betalen. De NGF bijdrage is hierin niet meegenomen.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient vóór 1 december van een kalenderjaar schriftelijk opgezegd te worden.