Maandlidmaatschap

Golfclub De Compagnie kent verschillende vormen van lidmaatschap. Voor elk wat wils, om het zo maar te zeggen. Sommige golfers vinden het prettig om de jaarcontributie in maandtermijnen te voldoen.

  • Een maandelijkse contributie van € 95,-, per automatische incasso
  • NGF bijdrage € 19,- per jaar
  • BagTag € 12,50 eenmalig
  • Minimale lidmaatschapsduur is het lopende kalenderjaar + 1 jaar

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient vóór 1 december van een kalenderjaar schriftelijk opgezegd te worden.