Neary Zomer

De redactie van uw clubblad bereidt momenteel de volgende editie voor.
Indien u een (golf)ervaring of een mening betreffende een
clubaangelegenheid wenst te delen met uw clubgenoten, dan zien wij uw
bijdrage graag tegemoet vóór 1 juni a.s.
U kunt teksten in een Word-bestand aanleveren via
neary@golfclubveendam.nl.
Eventuele digitale foto’s graag 300 dpi groot en los meeleveren. (Dus
niet in het Word-bestand plakken)