Nieuwsbericht

Annet Weits, onze clubmanager, heeft na rijp beraad en in goed overleg besloten om per 1 oktober a.s. een baan elders te aanvaarden. In de kleine 5 jaar dat ze de club geleid heeft, is er veel tot stand gekomen en zijn grote stappen gemaakt. Mede door haar initiatieven en inzet is een fikse groei in het aantal leden bewerkstelligd. In reviews van (gast)spelers wordt met name de gastvrijheid als zeer positief ervaren. Haar ideeën en verbetervoorstellen voor club en baan werden door het Bestuur zeer gewaardeerd.
Het Bestuur wil haar bedanken voor het vele werk dat ze verzet heeft en Annet veel succes toewensen in haar verdere carrière.

Het Bestuur.