Selectiebeleid

Selectiebeleid voorjaarscompetitie 2024 

Technische Commissie (TC) 

Er wordt een Technische Commissie ingesteld die als taak heeft het navolgende beleid uit te voeren; 

 

Voor welke competities zullen er selectieteams komen? 

De NGF competitie indeling moet nog gemaakt worden en is afhankelijk van het aantal teams dat zich aanmeld. Vooralsnog wordt eruit gegaan van 4 selectieteams: 

 • heren 1 (36 holes); 
 • heren 2 (36 Holes); 
 • heren 1 (27 holes); 
 • heren 2 (27 holes)*; 
 • heren 3 (27 holes)*;

*Op basis van de resultaten in de competitie van dit jaar zou De Compagnie maar 1 team in de 27 holes competitie mogen inschrijven. 

 

Hoe kwalificeren voor een team? 

 1. Leden kunnen zich kwalificeren voor een selectieteam door mee te doen aan onze clubwedstrijden (De maandbekers, het clubkampioenschap Strokeplay en het clubkampioenschap Matchplay);
 2. Het totaal van de beste vier behaalde bruto scores over 18 holes in de Maandbekers of het clubkampioenschap Strokeplay worden opgeteld.  

Zo ontstaat een ranglijst van de laagste totaalscore naar de hoogste totaalscore. 

 1. Gedurende het hele jaar hebben spelers de mogelijkheid om door aan meer wedstrijden mee te doen, deze totaalscore te verbeteren. 
 2. Voor het clubkampioenschap Matchplay geldt dat: 
  • Voor iedere speler die hieraan meedoet er 2 slagen op de eerder genoemde totaalscore in mindering wordt gebracht:
  • Voor spelers die zich kwalificeren voor de laatste 8 zijn dat 4 slagen; 
  • Voor spelers die zich kwalificeren voor de laatste 4 zijn dat 6 slagen; 
  • De verliezend finalist krijgt 8 slagen in mindering en 
  • De clubkampioen krijgt 10 slagen in mindering
  • Voor spelers die hebben aangegeven aan de 36 holes competitie mee te willen doen geldt dat alleen de scores vanaf de “witte teebox” worden meegeteld. 
 3. Voor spelers die hebben aangegeven aan de 27 holes competitie mee te willen doen geldt dat alleen de scores vanaf de “gele teebox” worden meegeteld. 

Differentiatie op regel 5 is als volgt; Speel je maandbekers van wit en wil je 27 holes competitie spelen worden de handicap slagen die je extra meekrijgt van Wit in mindering gebracht op deze bruto dagscore. Wil je meedoen voor de 36 holes competitie wordt je geacht van de witte teebox te spelen. 

 

De eerste vijf spelers kwalificeren zich via de ranglijst (36 holes) 

 1. Een selectieteam bestaat uit 6 basisspelers; 
 2. De eerste vijf spelers plaatsen zich voor een team via de ranglijst; 
 3. De zesde speler van het team is een “aanwijsplek”. De TC neemt hierin een beslissing in overleg met de geplaatste spelers binnen een team en kijkt daarbij naar ook andere zaken dan alleen de ranglijst.  
 4. De spelers van het 2e selectieteam zijn de potentiële invallers in het eerste team.  

 

De spelers die buiten de selectie 36 holes vallen 

 1. De spelers die afvallen voor de selecties 36 holes, komen in aanmerking voor de selecties van de 27 holes mits men dat wil; 
 2. Deze spelers hebben hun bruto totaalscore gehaald van de witte teebox. Om het verschil tussen de witte en de gele teebox te compenseren, wordt er bij deze spelers conform de handicaptabel gerekend.  
 3. Met deze aanpassing worden deze spelers in de ranglijst voor 27 holes opgenomen.  

De selecties voor 27 holes 

 1. Een selectieteam bestaat uit 6 basisspelers; 
 2. De eerste vijf spelers plaatsen zich voor een team via de ranglijst; 
 3. De zesde speler van het team is een “aanwijsplek”. De TC neemt hierin een beslissing en kijkt daarbij naar ook andere zaken dan alleen de ranglijst. Deze ranglijst wordt wel als vertrekpunt genomen; 
 4. De spelers van het 2e en 3e selectieteam zijn de potentiële invallers in de hoger geklasseerde teams.  

Ook daarbij geldt de ranglijst als uitgangspunt; 

 

De spelers die buiten de selectie 27 holes vallen 

 1. De spelers die buiten de 27 holes selecties vallen, kunnen in de reguliere 18 holes competitie meespelen. Daarbij geldt dat wel dat de teamcaptains van deze teams zelf hun eigen team samenstellen en dat deze spelers geen plaats in een team kunnen claimen; 
 2. Mocht een selectiespeler uitvallen, dan wordt op hen een beroep gedaan om als invaller te spelen in het 2e of 3e 27 holes selectieteam. Daarbij wordt de ranglijst weer als vertrekpunt genomen. 

 

Transparantie 

Er komt een bestand met de tussenstand in sharepoint <later meer>.