Selectiebeleid

(Concept) Selectiebeleid voorjaarscompetitie 2024

Technische Commissie (TC)

Er wordt een Technische Commissie ingesteld die als taak heeft het navolgende beleid uit te voeren;

De TC bestaat uit:

 • Bestuurslid van GC De Compagnie (huidige of nieuw bestuurslid)
 • (min.) 3 leden van de club met ervaring in golfcompetities
 • Golfprofessional van Golfclub De Compagnie

De TC overlegt met de Clubmanager als het gaat om beschikbaarheid in de baan voor trainingen en wedstrijden.

Voor welke competities zullen er selectieteams komen?

De NGF competitie indeling moet nog gemaakt worden en is afhankelijk van het aantal teams dat zich aanmeld. Vooralsnog wordt eruit gegaan van 4 selectieteams:

 • heren 1 (36 holes);
 • heren 2 (36 Holes);
 • heren 1 (27 holes);
 • heren 2 (27 holes)*;

*Op basis van de resultaten in de competitie van dit jaar zou De Compagnie maar 1 team in de 27 holes competitie mogen inschrijven. De NGF wordt gevraagd of het mogelijk is om twee teams daarvoor in te schrijven. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt het 1e 18 holes team ook aangemerkt als selectieteam. Doel voor dit team is dan zo snel mogelijk promoveren naar de 27 holes competitie.

Als de belangstelling vanuit andere competities (Dames, Senioren) voor het werken met selectiesteams is, dan kan dat desgevraagd worden toegevoegd aan de lijst.

Hoe en waar aanmelden voor een selectieteam?

 1. Iedere lid van De Compagnie die voldoet aan de eisen zoals de NGF die stelt voor het spelen van competitiewedstrijden kan zich tot 15 september aanmelden via dit formulier.
 2. Naast het opgeven van naam en handicap, geeft men aan in aanmerking te willen komen voor de 36 holes of de 27 holes competitie.

Hoe kwalificeren voor een team?

 1. Leden kunnen zich kwalificeren voor een selectieteam door mee te doen aan onze clubwedstrijden (De maandbekers, het clubkampioenschap Strokeplay en het clubkampioenschap Matchplay);
 2. Het totaal van de beste vier behaalde bruto scores over 18 holes in de Maandbekers of het clubkampioenschap Strokeplay worden opgeteld. Zo ontstaat een ranglijst van de laagste totaalscore naar de hoogste totaalscore.
 3. Gedurende het hele jaar hebben spelers de mogelijkheid om door aan meer wedstrijden mee te doen, deze totaalscore te verbeteren.
 4. Voor het clubkampioenschap Matchplay geldt dat:
 • Voor iedere speler die hieraan meedoet er 1 slag op de eerder genoemde totaalscore in mindering wordt gebracht:
 • Voor spelers die zich kwalificeren voor de laatste 16 zijn dat 2 slagen;
 • Voor spelers die zich kwalificeren voor de laatste 8 zijn dat 3 slagen;
 • Voor spelers die zich kwalificeren voor de laatste 4 zijn dat 4 slagen;
 • De verliezend finalist krijgt 6 slagen in mindering en
 • De clubkampioen krijgt 10 slagen in mindering
 1. Voor spelers die hebben aangegeven aan de 36 holes competitie mee te willen doen geldt dat alleen de scores vanaf de “witte teebox” worden meegeteld.
 2. Voor spelers die hebben aangegeven aan de 27 holes competitie mee te willen doen geldt dat alleen de scores vanaf de “gele teebox” worden meegeteld.

De eerste vijf spelers kwalificeren zich via de ranglijst (36 holes)

 1. Een selectieteam bestaat uit 6 basisspelers;
 2. De eerste vijf spelers plaatsen zich voor een team via de ranglijst;
 3. De zesde speler van het team is een “aanwijsplek”. De TC neemt hierin een beslissing en kijkt daarbij naar ook andere zaken dan alleen de ranglijst. Deze ranglijst wordt wel als vertrekpunt genomen;
 4. De spelers van het 2e selectieteam zijn de potentiële invallers in het eerste team. Ook daarbij geldt de ranglijst als uitgangspunt;

De spelers die buiten de selectie 36 holes vallen

 1. De spelers die afvallen voor de selecties 36 holes, komen in aanmerking voor de selecties van de 27 holes mits men dat wil;
 2. Deze spelers hebben hun bruto totaalscore gehaald van de witte teebox. Om het verschil tussen de witte en de gele teebox te compenseren, wordt er bij deze spelers 1 slag per ronde in mindering gebracht op de behaalde bruto totaalscore. Dit komt overeen met het verschil in slagen bij handicap 10 tussen de witte en gele teebox (handicaptabel).
 3. Met deze aanpassing worden deze spelers in de ranglijst voor 27 holes opgenomen.

De selecties voor 27 holes

 1. Een selectieteam bestaat uit 6 basisspelers;
 2. De eerste vijf spelers plaatsen zich voor een team via de ranglijst;
 3. De zesde speler van het team is een “aanwijsplek”. De TC neemt hierin een beslissing en kijkt daarbij naar ook andere zaken dan alleen de ranglijst. Deze ranglijst wordt wel als vertrekpunt genomen;
 4. De spelers van het 2e selectieteam zijn de potentiële invallers in het eerste team. Ook daarbij geldt de ranglijst als uitgangspunt;

De spelers die buiten de selectie 27 holes vallen

 1. De spelers die buiten de 27 holes selecties vallen, kunnen in de reguliere 18 holes competitie meespelen. Daarbij geldt dat wel dat de teamcaptains van deze teams zelf hun eigen team samenstellen en dat deze spelers geen plaats in een team kunnen claimen;
 2. Mocht een selectiespeler uitvallen, dan wordt op hen een beroep gedaan om als invaller te spelen in het 2e 27 holes selectieteam. Daarbij wordt de ranglijst weer als vertrekpunt genomen.

 Transparantie

Het is de bedoeling om op onze website een pagina in te richten waar iedereen zijn eigen positie op de ranglijst kan zien. Enerzijds om transparantie over het selectiebeleid te laten zien; anderzijds om ook leden te stimuleren om hun bruto totaalscore te verbeteren door aan de clubwedstrijden mee te doen.