Toelichting baanstatus

In deze tijd van het jaar is de baanstatus de best bezochte pagina op onze website. En dat is logisch, want iedereen wil graag weten of het rondje golf door kan gaan, nu de baan zo nat is. In dit bericht geven we u een nadere toelichting op het proces van keuring en de gevolgen van de actuele status van de baan.

Twee belangrijke uitgangspunten

  1. Ons primaire uitgangspunt is dat we de baan zo veel mogelijk open en toegankelijk willen houden voor alle spelers.
  2. Enkel wanneer de baan (te) kwetsbaar wordt vanwege de weersomstandigheden, zal de baan in bescherming genomen worden door het gebruik te beperken.

Hoe wordt de baanstatus vastgesteld?

Ons team van greenkeepers beoordeelt dagelijks hoe de baan er bij ligt en op basis van hun bevindingen wordt, in overleg met de baancommissie, bepaald hoe er gespeeld kan worden en of het nodig is om de baan in bescherming te nemen.

In natte periodes en wanneer er sprake is van vorst in de grond, wordt de kwaliteit van de baan elke ochtend bekeken. Voor 08.00h wordt de actuele status van de baan op onze website weergegeven. Wanneer het de avond van tevoren al bekend dat de baan (deels) gesloten moet worden, dan publiceren we dat natuurlijk meteen. In droge perioden, de zomer bijvoorbeeld, wordt de baanstatus alleen gewijzigd als de pinpositie verandert. Dagelijks aanpassen is dan niet nodig.

Welke baanstatussen zijn er?

De meest voorkomende en wenselijk baanstatus is: Open. De baan is dan zonder restricties geopend. Controleer wel de baanagenda in dat geval, want het kan zijn dat er vanwege een wedstrijd toch een baansluiting is.

De meest vergaande maatregel qua baanstatus is: Gesloten. De baan is dan niet geschikt om op te spelen. Golfen zou dan teveel schade aan de baan aanbrengen.

Tijdens langdurige periodes van regen zullen de greenkeepers, middels draden, spelers om kwetsbare plekken geleiden. Hiermee kunnen we zo lang mogelijk verdere maatregelen voorkomen. Het is echter niet altijd te voorkomen dat we toch kiezen voor enkele beperkingen. We zetten de status dan op Beperkt geopend. Daarbinnen kennen we twee gradaties:

  • Geen handicarts toegestaan. Onze handicarts zijn, door middel van een GPS-systeem, zo ingeregeld dat deze niet op kwetsbare plekken in de baan kunnen komen. Daarom kunnen we nagenoeg het hele seizoen gebruik blijven maken van deze wagens. Echter wanneer de baan in het algeheel te kwetsbaar wordt kunnen we besluiten om het gebruik van handicarts tijdelijk niet toe te staan. Uiteraard kunt u wel gebruik maken van een trolley of draagtas.
  • Alleen draagtas toegestaan. Een laatste noodgreep, voordat we de baan algeheel sluiten, is dat alleen gespeeld kan worden met een draagtas. Het is op dat moment zo nat op grote delen van de baan dat het gebruik van trolleys niet verantwoord is. We nemen deze maatregel om onherstelbare schade aan de baan te voorkomen.

Tenslotte is het nog mogelijk om de baan beperkt te openen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat sommige holes gesloten zijn. Wanneer dat het geval is wordt dat bij de bijzonderheden verder toegelicht.

Hoe zit het met de oude dispensatieregeling?

Vroeger was er een mogelijk om, bijvoorbeeld op medische gronden, dispensatie te krijgen voor de draagtasregeling. Dat is met de bovengenoemde baanstatussen niet meer nodig en daar stoppen we dan ook per direct mee. Het is immers voor niemand wenselijk om onze greenkeepers of clubmanager te laten bepalen of iemand op basis van bepaalde medische gronden in aanmerking zou moeten komen voor een dergelijke regeling. Daarbij zijn we van mening dat de eerstelijns zorg zich niet bezig moet hoeden met dit soort vraagstukken. We gaan ervan uit dat iedereen het gezamenlijk belang om goed voor onze baan te zorgen onderschrijft en zelf de verantwoordelijkheid neemt om met draagtas te lopen als dat enigszins mogelijk is.

Hoe zit het met winterregels?

In de winter kunnen afwijkende regels gelden op de baan. Plaatsen door de baan bijvoorbeeld. Die regels worden door de handicap- en regelcommissie vastgesteld en bij de baanstatus gepubliceerd als tijdelijke regels.

Tot slot

Ons team van greenkeepers doet er alles aan om het hele jaar onze prachtige baan in topconditie te houden. Ons uitgangspunt is en blijft dat we het de baan zo veel mogelijk open willen houden voor iedereen. Dat kan alleen als we met z’n allen ons steentje bijdragen. Dus hou je aan de regels, blijf hoffelijk en vriendelijk tegen onze vrijwillige marshals, de greenkeepers en elkaar. En: GEBRUIK A.U.B. DE PITCHFORK! Zowel voor de eigen pitchmarks, als voor eventueel vergeten pitchmarks die u tegen komt.

Als we samen goed voor de baan zorgen hebben we er allemaal het meeste plezier van.

We wensen iedereen heel veel golfplezier.

Team De Compagnie