Uitbreiding lockerruimte en handicartstalling

Beste golfers,

De Compagnie wil blijven bouwen aan de toekomst. Daarom willen we investeren in meer lockerruimte en in een overkapping die meer stallingscapaciteit heeft voor de handicarts. De totale investering zal tussen € 220.000,- en € 250.000,- incl. btw bedragen.

In het kader van deze investering is in 2018 met onze financier, de Rabobank, afgesproken om de aflossingsverplichtingen over 2019 op te schorten om zodoende middelen vrij te krijgen voor de investering. Gezien de onzekerheid over de hoogte van de bouwkosten en de toekenning van de subsidie, zal de financiering plaatsvinden middels uit te geven obligaties plus de middelen uit de genoemde opschorting.

Obligatiehouders krijgen een voorrangsrecht bij het toewijzen van lockers in de nieuw te bouwen lockerruimte. De nieuwe ruimte zal gebruiksvriendelijk ingericht worden voor elektrische trolleys.

De gemeente Veendam heeft intussen goedkeuring verleend aan het bouwplan. We verwachten dat in september 2020 een aanvang gemaakt kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Uitgifte van de obligaties zal geschieden door vereniging Golfclub De Compagnie. Doet u ook mee? In de bijlage vindt u meer informatie. Indien u vragen heeft kunt u een mail sturen aan het secretariaat; info@golfclubveendam.nl of een van de clubleden benaderen (zie flyer) die dit initiatief van harte ondersteunen!

 

Inschrijven kan middels deze link. 

Golfclub de Compagnie prospectus obligatielening 2020.3

Rekentool

Flyer obligatieplan

 

 

Namens het bestuur,

Henk Rotman

Voorzitter

 

Flyer obligatieplan (003)