Werkzaamheden Golflaan v.a 28 augustus

Werkzaamheden Golflaan

Namens de gemeente de volgende mededeling;

De werkzaamheden aan de Golflaan starten direct na de bouwvakvakantie (noord) op 28 augustus a.s. en als alles goed gaat is het werk 13 oktober klaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor het misschien eerder of later kan zijn.

 

  • De Golflaan krijgt een nieuwe laag asfalt en aan beide kanten een visuele versmalling van straatstenen. De totale breedte wordt dan 6m.
  • Aan de zuidkant wordt een fietspad aangelegd dat aansluit op het fietspad van de golfbaan. Het fietspad krijgt een eigen openbare verlichting.
  • Aan weerszijden van dit fietspad worden eind dit jaar bomen geplant.

Ontsluiting

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden hinder maar zal wel altijd doorgang hebben. Dat geldt, behalve de hinder zeker voor de hulpdiensten. Toch zou het wenselijk zijn dat de bezoekers van de golfbaan gebruik zouden maken van de westelijke toegang via de Nedmagweg .