Dunnen bospercelen

Als je onlangs op De Compagnie gegolft hebt, dan heb je ongetwijfeld gezien dat er veel bomen gekapt zijn. Dat ziet er niet fraai uit, maar het is wel erg goed voor de ontwikkeling van het bos.

Begin 2023 zijn er op de eerste lus (hole 1 t/m 9) al veel bomen omgehaald vanwege de schade die de letterzetter had veroorzaakt. Bij verdere controle van de bospercelen op het landgoed is gebleken dat er meer werkzaamheden nodig waren in sommige percelen.

De baancommissie heeft na overleg met de Gemeente Veendam besloten deze percelen uit te dunnen. Hierbij worden er bomen verwijderd, waardoor de achtergebleven ‘toekomstbomen’ meer ruimte hebben om zich gezond te ontwikkelen. Voor het uitdunnen is geen kapvergunning voor nodig want de oppervlakte van het bos verandert niet. Onze landgoedstatus komt dan ook niet in gevaar.

In het kader van de wet Natuurbescherming was er wel een quickscan flora en fauna noodzakelijk. Hierbij beoordeelt een ecoloog of er beschermde soorten in het gebied kunnen voorkomen en of er beschermde natuurgebieden in de directe omgeving worden beïnvloed. Deze quickscan is uitgevoerd door NL-adviseurs. Er zijn een paar nesten gevonden en een vossenburcht. Deze zijn vervolgens gemarkeerd zodat de machinist hier uit de buurt blijft.

Vanwege de zeer natte condities op het landgoed heeft de baancommissie in overleg met de firma Boomkap Ritsema besloten om een baan te maken, voor de boomzager kraan, in de bredere bospercelen om op deze manier te voorkomen dat de golfbaan zou worden beschadigd.

De bomen zijn eerst omgehaald en in bundels in de bospercelen neergelegd. Het ziet er momenteel wat chaotisch uit maar als de omstandigheden beter worden, worden de bomen versnipperd tot biomassa en verwijderd van het landgoed.

De baancommissie houd samen met onze greenkeepers een vinger aan de pols bij de uitvoering van de werkzaamheden, om schade aan de golfbaan zoveel mogelijk te voorkomen. Als de werkzaamheden zijn afgerond beoordeeld de baancommissie of er eventueel nog nieuwe aanplant moet plaatsvinden.

Door het uitdunnen kan er weer licht komen op de ondergrond wat de inheemse plantensoorten ten goede komt en dus de biodiversiteit kan bevorderen. Ook krijgt de wind meer kans en is er minder schaduw op de fairways en greens. De baan zal dus sneller drogen en licht is goed voor alles wat groeit en bloeit.

De zorg die op deze manier besteed wordt aan de golfbaan is weer goed in het kader van GEO certificering. In de komende NEARY kun je hier meer over lezen.