Stimpmeter? Wat is dat?

De kwaliteit van de greens is een vaak besproken onderwerp in het clubhuis, terecht, want een van de belangrijkste eigenschappen van een goede golfbaan is de uniformiteit van de greens. Greens die niet overal even snel zijn frustreren het golfspel meer dan slechte fairways of slordige bunkers. Weten hoe snel de greens zijn helpt bij het vaststellen of een pinpositie fair is of niet. Een positie die zo is gekozen dat een bal die vanaf een willekeurig punt op de green wordt geslagen onmogelijk kan stoppen is niet fair.

stimpmeterOngeveer 60 jaar geleden heeft Edward S. Stipmson, de amateurkampioen van Massachusetts van 1935, zich over het probleem gebogen en gezocht naar een methode om nauwkeurige en statistisch aanvaardbare metingen te doen aan de snelheid van greens. Het resultaat van zijn proeven was de Stimpmeter. De Stimpmeter is een eenvoudig en nauwkeurig instrument waarmee het mogelijk is een waarde toe te kennen aan de snelheid van greens.

De greenkeepers van De Compagnie hebben als doelstelling de greens – 37 stuks in totaal -, vlak, snel en stabiel te krijgen en te houden, en die jaarrond bespeelbaar zijn. Maaien, bezanden, bemesten, beluchten, rollen enz.  wordt toegepast om aan de eisen te voldoen. Daarbij moet de bespeelbaarheid op zowel korte als lange termijn in het oog worden gehouden.  Een ‘stimp’ van 8 gedurende 8 maanden per jaar, is daarbij het streven.

stimpsnelheidWat is een Stimpmeter?
De Stimpmeter bestaat uit een gedreven aluminium staaf met een lengte van 36 inch met een V-vormige goot over de hele lengte. De onderzijde van de Stimpmeter is taps uitgevoerd zodat de bal, die van achter een nauwkeurig aangebrachte nok vrijkomt als de Stimpmeter onder een hoek wordt gehouden, zonder stuiteren op de green rolt.

De V-vormige goot heeft een binnenhoek van 145 graden zodat een golfbal op twee plaatsen, een halve inch uit elkaar, wordt gesteund. Hierdoor krijgt de afrollende bal een lichte overspin mee.
Deze overspin is altijd hetzelfde en veroorzaakt geen afwijkingen in de onderlinge metingen. De nok is zo ontworpen dat een bal gaat rollen wanneer de Stimpmeter onder een hoek van ongeveer 20 graden wordt gehouden.

Op 28 juni was de ‘stimp’ 7, maar gezien de aankomende Clubkampioenschappen Strokeplay hebben we afgesproken de komende week de 8 te bereiken. We hopen dat het lukt jongens!

Uiteraard bent u van harte welkom om de snelheid van de greens en de in prachtige staat verkerende golfbaan met eigen ogen te komen bekijken én te bespelen.

DSC00273   DSC00274