Top of Veendam

Ingebruikname levert 500 euro op voor Vrienden van de Winkler Prins

WETHOUDER SMAAL OPENT NIEUWE OEFENFACILITEIT  GOLFBAAN

Op donderdag 30 augustus j.l. heeft de Veendammer wethouder Henk Jan Schmaal  een nieuwe oefenfaciliteit geopend op de driving range van golfclub De Compagnie. Deze trainingsmogelijkheid bestaat uit een net dat op een 5 meter hoge mast is gemonteerd en heeft de toepasselijke naam ‘Top of Veendam’ meegekregen. Golfers kunnen hun korte slagen oefenen door ballen in het net te doen belanden.

Na het doorknippen van het traditionele lint was het aan wethouder Schmaal  om als eerste de aanwinst uit te proberen. Hij werd daarna gevolgd door de leden van de bedrijvenclub van De Compagnie die, voor aanvang  van hun maandelijks te spelen wedstrijd, tegen een vergoeding van 5 euro de prestatie van de wethouder konden evenaren of verbeteren. Dit bedrag komt ten goede van de Stichting Vrienden van de Winkler Prins. Deze stichting wil bijdragen aan de kwaliteit van de Scholengemeenschap Winkler Prins door financiële steun aan individuele leerlingen en/of onderwijsactiviteiten van de Winkler Prins te verlenen