Uitnodiging braakballen zoeken

Zaterdag 6 april 08.00 lopen er een paar braakbal-zoekers door de baan.

Komt u mee zoeken?

We verzamelen bij het clubhuis om 8.00 uur.